آخرین تلاش برای آزاد کردن پولهای ایران / مذاکره کامرانی‌فر با مسئولان مالی فیفا

کامرانی فر، دبیر کل فدراسیون فوتبال که به زوریخ سفر کرده هم چنان در نشست با مدیران مختلف فیفا پیگیر مسئولیت هایی است که از سوی فدراسیون فوتبال به او تکلیف شده است.

Author: