آدرس انحرافی واشنگتن به رسانه‌ها

آدرس-انحرافی-واشنگتن-به-رسانه‌ها

پاسخ نهایی تهران به اتحادیه اروپا که در آن، شرایط موافقت با توافق احتمالی در روند مذاکرات رفع تحریم‌ها را مشخص کرده است و در ادامه تصمیمی که واشنگتن باید در قبال این پاسخ بگیرد، به یکی از سرفصل‌های مهم گمانه‌زنی در رسانه‌های جهان تبدیل شده است؛ گمانه‌زنی‌هایی که ریشه در آخرین وزن‌کشی طرف‌های مذاکرات بویژه ایران و امریکا و نیز تحلیل‌های جسته و گریخته رسانه‌های بین المللی درباره چشم انداز این گفت وگوهای حساس دارد.