آذرپندار: جشنواره فیلم کوتاه امسال، در تنوع ژانر بی‌سابقه است

آذرپندار:-جشنواره-فیلم-کوتاه-امسال،-در-تنوع-ژانر-بی‌سابقه-است

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران در نشست خبری این رویداد بیان کرد که اتفاقاً فیلم‌های انتقادی سیاسی کم هستند، بلکه موضوعاتی که نمی‌توانم بیان کنم به‌وفور مانند جشنواره‌های خارجی ارسال می‌شوند.