آزمون‌ بورد تخصصی کیفیت خدمات پزشکی را افزایش می‌دهد

آزمون‌-بورد-تخصصی-کیفیت-خدمات-پزشکی-را-افزایش-می‌دهد

دبیر هیئت ممتحنه بورد تخصصی پزشکی اجتماعی با بیان اینکه خروجی‌های آزمون بورد تخصصی کسانی هستند که می‌توانند به عنوان هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی فعالیت کنند؛ درباره تأثیر این آزمون بر ارتقای کیفیت خدمات پزشکی توضیح داد.