آقای مومنی، با نئولیبرال‌ها مرزبندی کنید

آقای-مومنی،-با-نئولیبرال‌ها-مرزبندی-کنید

فرشاد مومنی -اقتصاددان نهادگرا- اخیرا طی سخنانی با حمله به سیاست‌های دانش بنیانی کشور، رشد 100 برابری این شرکت‌ها را در کنار کاهش 36 درصدی تولید کشور قرار داده و ناموفق بودن سیاست‌های دانش بنیان را نتیجه گرفته است.