آمریکا: نظرات خود درباره پاسخ‌های ایران را به اتحادیه اروپا می‌گوییم

«ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه گفت که نظرات ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کرده است و نظرات خود را هم از این طریق در میان می گذارد.

Author: