آموزش و پرورش درباره تفاوت 6 تا 15 میلیونی اولین واریزی معلمان طبق رتبه‌بندی توضیح دهد

آموزش-و-پرورش-درباره-تفاوت-6-تا-15-میلیونی-اولین-واریزی-معلمان-طبق-رتبه‌بندی-توضیح-دهد

رئیس کمیسیون آموزش با اشاره به اولین پرداختی‌ علی‌الحساب اجرای قانون رتبه بندی معلمان، گفت: رقم این پرداختی متفاوت بوده و از 6 تا 15 میلیون تومان است که البته آموزش و پرورش باید توضیح دهد، مبنای تفاوت در ارقام واریزی برای معلمان چیست.

Author: adminweb