اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان با فروش وزنی و واقعی شدن قیمت کامل می شود

اجرای-طرح-هوشمندسازی-یارانه-نان-با-فروش-وزنی-و-واقعی-شدن-قیمت-کامل-می-شود

پس از 3 ماه در روزهای پایانی مرداد ماه طرح هوشمندسازی یارانه نان وارد مرحله دوم اجرایی شده است، به گفته رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران، این طرح با فروش وزنی و واقعی شدن قیمت نان کامل خواهد شد.