احتمال محکومیت شهروندان در صورت حمله "سگ‌های صاحب‌دار" به آنها!

احتمال-محکومیت-شهروندان-در-صورت-حمله-"سگ‌های-صاحب‌دار"-به-آنها!

یک نقص قانونی بزرگ در کشورمان باعث شده تا مردم در مقابل “حمله سگ‌های صاحب‌دار” بی‌دفاع بمانند! چرا که طبق ماده 525 قانون مجازات اسلامی، صاحب سگ می‌تواند با استناد به این ماده، مدعی شود که فرد قربانی باعث تحریک سگ و حمله به او شده است!