احراز صلاحیت در رتبه بندی معلمان جدی است

احراز-صلاحیت-در-رتبه-بندی-معلمان-جدی-است

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه از اول مهرماه آموزش حضوری خواهد بود و قطعی است، گفت: اگر بنای بر تعطیلی هم باشد، مدرسه آخرین مکان خواهد داد. این را من نمی گویم، مطالعات بین المللی می گوید …