اختصاصی| توقف پرداخت وام در چند بانک بزرگ دولتی

اختصاصی|-توقف-پرداخت-وام-در-چند-بانک-بزرگ-دولتی

درحالی از یکی دو ماه گذشته درخواست‌های مردم برای دریافت تسهیلات از برخی بانک‌ها با پاسخ منفی از سوی بانکی‌ها همراه شده که با خبرشدیم، پرداخت تسهیلات در چند بانک بزرگ دولتی به دلیل اضافه برداشت‌ها از سوی بانک مرکزی متوقف شده است.