ادعای جیم ریش، سناتور ارشد آمریکایی: ایران به نقشه خود برای ترور مقامات پیشین آمریکایی ادامه می دهد

ما هرگز چنین شرایطی را نخواهیم پذیرفت. ما همچنین برای اینکه ایران برنامه هسته ای اش را شدیدا تسریع کند، از توافقی که کارایی داشت خارج نمی شدیم.