استنکاف 54 شرکت دولتی و دانشگاه‌ها از اجرای قانون حساب واحد خزانه

استنکاف-54-شرکت-دولتی-و-دانشگاه‌ها-از-اجرای-قانون-حساب-واحد-خزانه

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد از استنکاف 54 شرکت دولتی و همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی و زیر مجموعه وزارت علوم، از افتتاح حساب نزد خزانه و یا مسدود کردن حساب‌های فرعی و انتقال آن به حساب واحد، خبر داد.