اسرائیل بازداشت رهبر برجسته جهاد را برای سومین بار تمدید کرد/ جهاد اسلامی: تا آزادی السعدی آرام نخواهیم نشست

اسرائیل-بازداشت-رهبر-برجسته-جهاد-را-برای-سومین-بار-تمدید-کرد/-جهاد-اسلامی:-تا-آزادی-السعدی-آرام-نخواهیم-نشست

در حالی که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی پایان بازجویی از شیخ بسام السعدی است، دادگاه این رژیم بازداشت وی را برای سومین بار پیاپی تمدید کرد.

Author: adminweb