​اسناد مالکیت سازمان آب منطقه‌ای تهران در بستر رودخانه نمرود و مرجی‌خانی فیروزکوه صادر شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد مالکیت سازمان آب منطقه‌ای تهران در بستر رودخانه نمرود فیروزکوه و مرجی خانی فیروزکوه صادر شد.