اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در صحن علنی مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان به بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی پیرامون طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی پرداختند.