اعتراض مهندسان به واریز حق‌الزحمه به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان

اعتراض-مهندسان-به-واریز-حق‌الزحمه-به-حساب-سازمان-نظام-مهندسی-ساختمان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به انباشت مالی هنگفت در حساب‌ سازمان نظام مهندسی، گفت: اصل و سود حق‌الزحمه باید به حساب مهندسان واریز شود نه سازمان نظام مهندسی.