اعتراض 100هزار مؤدی به مالیات خانه‌های خالی/ 150میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس گرفته شد

اعتراض-100هزار-مؤدی-به-مالیات-خانه‌های-خالی/-150میلیارد-تومان-مالیات-از-خودروهای-لوکس-گرفته-شد

رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه برگ‌ تشخیص خانه‌های خالی برای 500هزار مؤدی صادر شده است، گفت: تا روز گذشته 150میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس پرداخت شده است.

Author: adminweb