افزایش اعلام ورشکستگی درمیان شرکت‌های اتحادیه اروپا

افزایش-اعلام-ورشکستگی-درمیان-شرکت‌های-اتحادیه-اروپا

آخرین داده های آژانس آماری اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات نشان می‌دهد که اعلام ورشکستگی در میان شرکت‌های حاضر در این اتحادیه در دوره آوریل تا ژوئن 2022، شاهد افزایش بوده است.