افزایش ظرفیت تولید روزانه نفت ایران به بیش از 4 میلیون بشکه تا پایان 1401

افزایش-ظرفیت-تولید-روزانه-نفت-ایران-به-بیش-از-4-میلیون-بشکه-تا-پایان-1401

مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: ظرفیت تولید نفت ایران تا پایان سال 1400 برابر 3 میلیون و 838 هزار بشکه در روز بود و بر اساس برنامه‌ریزی، ظرفیت تولید نفت خام ایران تا پایان سال 1401 به بیش از 4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.