افشاگری عضو سابق منافقین: ایران اینترنشنال با تصمیم عربستان ساخته شد/ آنها بازوی تبلیغاتی منافقین هستند

افشاگری-عضو-سابق-منافقین:-ایران-اینترنشنال-با-تصمیم-عربستان-ساخته-شد/-آنها-بازوی-تبلیغاتی-منافقین-هستند

مسئول سابق تیم حفاظتی مسعود رجوی گفت: با تصمیم عربستان سعودی و مخصوصاً ترکی‌الفیصل مسئول سابق استخبارات سعودی قرار شده است شبکه اینترنشنال بازوی تبلیغاتی و زبان سازمان مجاهدین شود.

Author: adminweb