اولیانوف: امیدواریم اول سپتامبر بتوانیم توافق هسته‌ای را احیا کنیم

اولیانوف:-امیدواریم-اول-سپتامبر-بتوانیم-توافق-هسته‌ای-را-احیا-کنیم

نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: همچنان مسائل پیچیده‌ای برای احیای توافق هسته‌ای وجود دارد و امیدواریم که در اول سپتامبر (پنجشنبه دهم شهریور) بتوانیم توافق هسته‌ای را احیا کنیم.

Author: adminweb