ایران اینترنشنال با تصمیم عربستان ساخته شد/ آنها بازوی تبلیغاتی منافقین هستند

ایران-اینترنشنال-با-تصمیم-عربستان-ساخته-شد/-آنها-بازوی-تبلیغاتی-منافقین-هستند

مجاهدین از 2 ماه پیش مخارجی را که می‌پرداختند تا مطالبشان در جست‌وجوی گوگل بالا بیاید، حذف کرده‌اند. با تصمیم عربستان سعودی و مخصوصاً ترکی الفیصل مسئول سعودی قرار شده است شبکه اینترنشنال بازوی تبلیغاتی و زبان سازمان مجاهدین شود.