ایران در سال آینده به خودکفایی کاغذ در حوزه نشر، مطبوعات و کتاب مدارس می‌رسد

ایران-در-سال-آینده-به-خودکفایی-کاغذ-در-حوزه-نشر،-مطبوعات-و-کتاب-مدارس-می‌رسد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سال‌ آینده شاهد خواهیم بود که همه نیاز به کاغذ در حوزه نشر، مطبوعات و کتاب مدارس، از تولید داخلی تأمین خواهد شد.