اینفوگرافیک| استعمارگر اعظم!

اینفوگرافیک|-استعمارگر-اعظم!

ملکه الیزابت دوم بر 4 کشور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی فرمانروایی دارد که درمجموع به اختصار بریتانیا نامیده می‌شود. علاوه بر این ملکه در 14 کشور فرماندار کل را تعیین می‌کند که عالی‌ترین مقام رسمی کشور و نماینده ملکه محسوب می‌شود.

Author: adminweb