بازهم کوپن ؛ راه رفته چهل ساله؟

بازهم-کوپن-؛-راه-رفته-چهل-ساله؟

آرمان ملی نوشت: کوپن راه‌حل امتحان شده ۴۰ سال پیش برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر این روزها دوباره از سوی مجلسی‌ها مطرح شده تا درمانی موقت برای بهبود وضع معیشت مردم باشد، در واقع کوپن الکترونیکی طرحی است که دولت آن را کمک کننده به طرح حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درنظر گرفت اما به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی عاملی است که به ناپایداری فضای تولید و اشتغال منتهی می‌شود و علاوه بر آن حتی قشر نیازمند هدف اصلی آسیب‌های اجرای آن قرار خواهند گرفت ولی گویا ورود کوپن الکترونیکی به سبدغذایی بسیاری از خانوارها بدون توجه به مخالفت‌ها، نهایی شده و کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد. مخالفان این طرح معتقدند در صورتی که اجرای آن با اصلاح ساختار اقتصادی کشور همراه نباشد استفاده از کالابرگ بی‌فایده خواهد بود.