بانک مرکزی:‌ پرونده 3 مدیر متخلف بانکی به هیات انتظامی می‌رود

بانک-مرکزی:‌-پرونده-3-مدیر-متخلف-بانکی-به-هیات-انتظامی-می‌رود

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در خصوص نحوه برخورد با مدیران 9 بانک ضوابط کنترل مقداری ترازنامه را رعایت نکردند، گفت: طبق مقررات معرفی به هیات انتظامی در مقاطع سالیانه اتفاق می‌افتد و برای سه بانک این مقدمات فراهم شده است.

Author: adminweb