باید ادبیات و فرهنگ مقاومت آزادگان در جامعه نشر شود

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه باید ادبیات و فرهنگ مقاومت آزادگان در جامعه نشر شود، گفت: الگوهای حقیقی جامعه باید آزادگان باشند و دشمن در تلاش است مسیر جامعه را با تولید چهره ها و سلبریتی های بی هویت منحرف سازد.