باید خنثی‌سازی تحریم و توسعه اقتصادی را اولویت قرار دهیم

باید-خنثی‌سازی-تحریم-و-توسعه-اقتصادی-را-اولویت-قرار-دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر در مسیر شهدا حرکت کنیم باید خنثی‌سازی تحریم و توسعه اقتصادی را اولویت قرار دهیم، گفت: باید دست در دست هم از مشکلات اقتصادی عبور کنیم همانطور که در جبهه مقاومت اینطور شد.