ببینید | ادعای جنجالی مهدی تاج روی آنتن زنده؛ قرارداد ویلموتس بسیار خوب بود

ببینید-|-ادعای-جنجالی-مهدی-تاج-روی-آنتن-زنده؛-قرارداد-ویلموتس-بسیار-خوب-بود

مهدی تاج گفت: قرارداد ویلموتس بسیار خوب بود که هیچ حقوق‌دانی تا به حال نتوانسته از آن ایراد بگیرد! از هر کسی هم که می‌تواند دعوت می‌کنم از آن ایراد بگیرد.