ببینید | بازسازی چهره فرمانروایان مصر باستان به کمک هوش مصنوعی!

کاربردهای هوش مصنوعی روزبه‌روز در حال افزایش است و حالا محققان با استفاده از این فناوری، چهره برخی از فرمانروایان مطرح مصر باستان مانند آمنهوتپ اول با قدمت 3500 سال و کلئوپاترا، آخرین فرعون و یکی از قدرتمندترین پادشاهان زن دنیا با قدمت بالای 2000 سال را بازسازی کرده‌اند.

Author: