ببینید | تصاویری از درگیری خونین اراذل و اوباش با قمه و چاقو؛ دستگیری طی ۴۸ ساعت

چند گروه از اراذل و اوباش، قرار دعوا گذاشته بودند؛ با چاقو و قمه به جان هم افتاده و در این بین به صغیر و کبیر هم رحم نکردند؛ بعد از عربده‌کشی و ضرب و جرح چند نفر خودی و ۴ نفر از کسبه نیز سریعا متواری شدند اما پلیس ۴۸ ساعته دستگیرشان کرد. منبع: فارس

Author: