ببینید | جدال لفظی مهدی تاج با دوست صمیمی عادل فردوسی‌پور روی آنتن زنده

ببینید-|-جدال-لفظی-مهدی-تاج-با-دوست-صمیمی-عادل-فردوسی‌پور-روی-آنتن-زنده

مهدی تاج در گفتگو با حمید محمدی مجری برنامه مجله فوتبال و دوست صمیمی عادل فردوسی‌پور، جنگ لفظی به راه انداخت؛ امری که در شبکه‌های مجازی به شدت مورد انتقاد فوتبال‌دوستان قرار گرفت.