ببینید | خوردن بستنی: بدترین رسوایی در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا!

جو بایدن از نخستین روز حضورش در کاخ سفید، مورد توجه ویژه رسانه‌ها قرار گرفته و به کرات به آنها سوژه‌های خبری داده است. سوژه‌هایی که بعضاً تمسخر او را در پی داشته. اما بدون شک سوژه «بستنی خوردن بایدن» آنقدر عجیب نبود که رسانه‌ای بتواند آن را به یک رسوایی تشبیه کند! امری که البته رسانه‌های مخالف با بایدن، با آن هم نظر نیستند و آنرا «بدترین رسوایی» لقب داده‌اند. منبع: خبرآنلاین

Author: