ببینید | درس بزرگ روحانی به رئیسی: همه فهمیدید که راه مذاکره است!

حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، در جریان مناظرات انتخاباتی 1400، با استناد به سخنان نامزدهای انتخاباتی به لزوم مذاکره، یادآور شد که راه «مذاکره» است. این سخنان روحانی اکنون با توجه به داغ شدن بحث احیای برجام، در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد توجه مجدد قرار گرفته است.

Author: