ببینید | ماجرای حضور خرس قهوه‌ای در کنار چادر کوهنوردان چه بود؟

ببینید-|-ماجرای-حضور-خرس-قهوه‌ای-در-کنار-چادر-کوهنوردان-چه-بود؟

مدیرکل محیط زیست اردبیل با اشاره به حضور خرس قهوه‌ای در کنار چادر کوهنوردان گفت: این حیوان برای تهیه غذا به روستاها و حتی مناطق شهری نیز سرکشی می‌کند. خوشبختانه مورد خاصی از حمله خرس قهوه‌ای به کوهنوردان مشاهده نشده است. منبع: چندثانیه

Author: adminweb