ببینید | مدیرکل آموزش و پرورش لرستان برای مردان حجاب فاطمی آرزو کرد

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در مراسمی ضمن آرزوی سلامتی برای تمام کسانی که موازین شرعی را به طور کامل رعایت می‌کنند، برای مردان آرزوی غیرت و حجاب فاطمی کرد.

Author: