بحران انگلیسی انرژی با بوی مرگ و درد گرسنگی

بحران-انگلیسی-انرژی-با-بوی-مرگ-و-درد-گرسنگی

پس از معضل تورم دورقمی با افزایش هزینه‌های زندگی و بهای انرژی در انگلیس، وزارت بهداشت این کشور با اعلام وضعیت اضطراری سلامت، پیش‌بینی هولناکی از افزایش آمار مرگ‌ومیر در ماه‌های پیش‌رو داد.