بخشی از موزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به حوزه دفاع مقدس اختصاص می‌یابد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:در این بخش، خاطرات و آثار ایثارگران، جانبازان و آزادگان ثبت می‌شود تا بتوان به عنوان یک میراث به نسل جوان و آیندگان انتقال داد.

Author: