بررسی افزایش حقوق کارمندان در شهریورماه/ میرکاظمی: دولت به جای تنخواه از سپرده شرکت‌های دولتی استفاده کرد

بررسی-افزایش-حقوق-کارمندان-در-شهریورماه/-میرکاظمی:-دولت-به-جای-تنخواه-از-سپرده-شرکت‌های-دولتی-استفاده-کرد

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت معادل24میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کند که بالاتر از رقم بودجه است،گفت:دولت برای جبران برخی کسری‌ها به جای استفاده از تنخواه که سبب افزایش پایه پولی می‌شد، از منابع شرکت‌های دولتی استفاده کرد.