برگزاری المپیادهای نانو و سلو‌ل‌های بنیادی بدون سهمیه کنکور/ آموزش و پرورش باید دانش‌بنیان‌ها را به‌رسمیت بشناسد!

برگزاری-المپیادهای-نانو-و-سلو‌ل‌های-بنیادی-بدون-سهمیه-کنکور/-آموزش-و-پرورش-باید-دانش‌بنیان‌ها-را-به‌رسمیت-بشناسد!

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گفت:‌ المپیادهای نانو و سلول‌های بنیادی بدون سهمیه کنکور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار شده است و استقبال‌های خوبی از آن صورت گرفته است.

Author: adminweb