برگزاری ویژه برنامه‌های محرمی در مناطق سیزده‌گانه مشهد

معاون فرهنگی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: در محرم امسال ویژه برنامه های مذهبی به همت معاونت های فرهنگی مناطق شهرداری مشهد و با حمایت از تشکل های فرهنگی و مذهبی برگزار شد.