بن سلمان چگونه عربستان را به یک کشور پلیسی تبدیل کرده است؟

بن-سلمان-چگونه-عربستان-را-به-یک-کشور-پلیسی-تبدیل-کرده-است؟

یک مرکز پژوهشی با تاکید بر تشدید سرکوب‌گری در عربستان سعودی اعلام کرد که این کشور در دوران محمد بن سلمان به دلیل منع آزادی بیان و فقدان آزادی سیاسی به یک کشور پلیسی تبدیل شده است.

Author: adminweb