بگیر بگیر در بازار ارز

قیمت‌ها در بازار ارز و سکه برگشت چون فرجام برجام روشن نشد/ سکه اتحادیه از سکه بازار بالاتر قیمت خورد/ حباب سکه ۴۰۰ هزار تومان بالا آمد/ عصر امروز بازار بگیر بگیر شد.

Author: