تأکید بر رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر در تعامل کمیسیون فرهنگی مجلس و صندوق هنر

در نشست عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، مشکلات این نهاد حمایتی در ارائه خدمات به اصحاب فرهنگ و هنر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Author: