تأکید بر روزآمدسازی نظام آموزشی و پژوهشی متناسب با نیازهای کشور در برنامه هفتم

تأکید-بر-روزآمدسازی-نظام-آموزشی-و-پژوهشی-متناسب-با-نیازهای-کشور-در-برنامه-هفتم

اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سی‌وهشتمین جلسه خود، بند علمی، فناوری و آموزشی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

Author: adminweb