تاکید بر فضای مجازی سالم و حفاظت از داده های شخصی کاربران در سیاست های کلی برنامه هفتم

تاکید-بر-فضای-مجازی-سالم-و-حفاظت-از-داده-های-شخصی-کاربران-در-سیاست-های-کلی-برنامه-هفتم

جلسه امروز مجمع تشخیص به بحث و بررسی در خصوص بندهای مربوط به فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات و استقرار نظام حکمرانی داده ای در سیاست های کلی برنامه هفتم گذشت.

Author: adminweb