تحقیر سازشکاران در ابوظبی؛ ورزشکار لبنانی حاضر به مسابقه با ورزشکار صهیونیست نشد

تحقیر-سازشکاران-در-ابوظبی؛-ورزشکار-لبنانی-حاضر-به-مسابقه-با-ورزشکار-صهیونیست-نشد

یکی از ورزشکاران نوجوان لبنان که برای شرکت در مسابقات هنرهای رزمی به امارات رفته بود، از رفتن به مصاف حریف اسرائیلی امتناع کرد و حاضر به مسابقه با او نشد.