تحولات عراق| از ادامه تظاهرات حامیان تشکیل دولت تا کشیده شدن پای «مارادونا» به زمین جریان صدر!

تحولات-عراق|-از-ادامه-تظاهرات-حامیان-تشکیل-دولت-تا-کشیده-شدن-پای-«مارادونا»-به-زمین-جریان-صدر!

اعلام جزئیاتی از ابتکارعمل العامری، ادامه تظاهرات حامیان تشکیل دولت جدید و مخالف انحلال پارلمان و افشاگری یک عضو ائتلاف دولت قانون درباره پروژه جاده ابریشم از جمله خبرهای مربوط به عراق است.