تداوم تعلل آمریکا در پاسخ به نظرات ایران/کاخ سفید زیر فشار تصمیم‌گیری سیاسی

تداوم-تعلل-آمریکا-در-پاسخ-به-نظرات-ایران/کاخ-سفید-زیر-فشار-تصمیم‌گیری-سیاسی

باگذشت ۳ روز از پاسخ ایران به آخرین نسخه از متن پیش نویس توافق، ضعف اراده دولت بایدن برای بازگشت به برجام، با توجه به اختلافات داخلی در آمریکا برای همگان عیان شده و ناظران حصول توافق را در گرو تصمیم‌گیری سیاسی در کاخ سفید می‌دانند.